• ben bir kürdüm

  19.
  türkiye'nin içinde bulunduğu feci durumdan, din ve mezhep ayrımcılığının önlenememesinden bildiğim kadarıyla kürt ya da arap kökenli türk vatandaşları değil, laz, gürcü, bulgar kökenli karadenizli birtakım siyasetçiler, ve bazı cemaatler sorumlu, iyi ya da kötü.

  hepsi de %100 türk.

  %100 türk olanlar suriyelileri, ıraklıları, mısırlıları, afganları, pakileri, bangladeşlileri ankara'ya, izmir'e, gaziantep'e, istanbul'a yerleştirdi. henüz ülkücüsü de, kemalisti de, muhafazakarı da din ve millet üzerinden mağduriyet kasmak dışında somut bir çözüm sunmuş değil.

  %100 türk olanlar arap spring'te, arapların huzuru ve refahı aleyhine aktif bir rol aldı, bu esnada batı demokrasisi tü kaka denildi ve yerini otokrasi hayranlığı aldı.

  %100 türk olanlar evrimi müfredattan çıkardı, felsefe dersinin içini boşalttı, imam hatiplere ağırlık verdi.

  demokrasi yanlısı sekülerleri saf dışı bırakıp, cahil suriyelilerin demokrasi talebinden istifade ederek onları fsa ve türevlerinin insafına bırakan kürtler ya da araplar değildi.
  1 -1 ... epsilon pi
 • bilimsel septik

  1.
  matematiksel platonizm, matematiksel sonsuzluk ya da tanrı, evrenin sonsuzluğu, multiverse, Abiyogenez ve canlılığın ilk başlama noktası, zamanda yolculuk, ışık hızında seyahat, uzaylılar, güneş sisteminin kolonileştirilmesi, dünya kaynaklarının ne kadar süre dayanacağı, yeni bir buzul çağının eşiğinde olup olmadığımız, insanoğlunun kendini yok edip etmeyeceği gibi meselelerde, farklı seviyelerde içinde bulunduğum durum.

  bilim tapınmacılığı değil, aksine tek başına her şeyi keşfetmenin imkansızlığı dolayısıyla, yapılan araştırmaları ve uzmanlara ait açıklamaları kaynak alma eğilimidir.
  3 ... epsilon pi
 • istanbul türkiye nin en büyük gettosudur

  1.
  istanbul yaşanılacak yer olmaktan çıkmış, köy ve kasaba zihniyetli insanlarla gettolaşmış, antalya'da öyle.
  (bkz: illere göre kadın muhtar sayıları)
  3 ... epsilon pi
 • illere göre kadın muhtar sayıları

  3.
  istanbul'da kadın muhtarların nüfusa oranı, 1 milyonda 9 iken, ankara'da bu oran 10 binde 2; antalya'da 1 milyonda 8; izmir'de 10 binde 2; eskişehir'de 10 binde 3; bursa'da 10 binde 1; siirt'te 1 milyonda 3.

  yani siirt'le istanbul istatistik olarak çok da farklı değil, tablodaki rakamlar ham veri, onları nüfusla kıyaslayın.

  kontrolsüz göçe bağlı nüfus artışı ile kadın muhtarlara oy veren eğitimli insan sayısı azalır, ve bu nüfusun az olduğu kırsaldaki durumla aynıdır diye bir çıkarım da yapabiliriz. en kötüsü de büyük bir metropolde kadını muhtar olarak görmek istemeyecek insan sayısının siirt'ten daha çok olması.

  istanbul ve antalya köylere ve kasabalara benzeyerek gettolaşırken, eskişehir, izmir ve ankara, kısmen de bursa daha medeni bir şehir olarak ön plana çıkıyor.
  ... epsilon pi
 • türkiye

  3563.
  türkiye
  hukukun üstünlüğü endeksinde constraints and goverment powers faktörü için yaptığımız gerileme çok tehlikeli, 126 ülke arasında 123.sıradayız:
  (bkz: türkiye hukukun üstünlüğünde gerileyen bir ülkedir)

  yani bu ölçüt için en kötü 4 ülkeden biriyiz. macron, trump, sanders, boris johnson gibi siyasetçilerde, google, amazon, apple, bmw, mercedes gibi firmalarda, mit, stanford, cambridge gibi üniversitelerde görev alan bilim insanları da bunları okuyor ve önemsiyor.

  dünya elbette ki ırak'ın, kenya'nın, k. kore'nin, venezuela'nın hazırladığı listeleri ciddiye alacak değil.

  güvenilir müttefik ya da ortak bulmak isteyen insanlar, bırakın 120'yi, 20-30'dan aşağısına bakmaz.
  1 ... epsilon pi
 • türkiye hukukun üstünlüğünde gerileyen bir ülkedir

  1.
  türkiye hukukun üstünlüğünde gerileyen bir ülkedir
  türkiye hukukun üstünlüğünde gerileyen bir ülkedir
  türkiye hukukun üstünlüğünde gerileyen bir ülkedir
  http://data.worldjusticeproject.org/#/groups/TUR

  türkiye, abd, fransa, almanya, ingiltere, hollanda, isveç, danimarka, japonya, g. kore gibi ülkeler tarafından ciddiye alınan WJP'ye göre, Devlet Yetkileri Kısıtlamalarında 123.sırada, Yolsuzluk Yokluğunda 57.sırada, Açık Hükümette 94.sırada, Temel Haklarda 122.sırada, Sipariş ve Güvenlikte 96.sırada, Düzenleyici Uygulamalarda 106.sırada, Sivil Adalette 96.sırada, ceza adaletinde 85.sırada yer alarak önceki verilere göre geriledi.

  globalde 126 ülke arasındaki yeri 109.sıra. önceki senelere göre bayağı bir gerilemiş. bunda uluslararası medyaya afişe olan yargılama süreçleri ve siyasi partilerle ilgili haberler, sayıştay, tbmm, ysk gibi kurumlarla ilgili bir yığın data da etkili oldu.

  constraints and goverment powers, siyasi liderlerin, ve diğer yöneticilerin yasalara ne kadar bağlı olduğunu ölçüyor. anayasal ve kurumsal olarak, hükümet ve yetkileri kalın çizgilerle kanunla sınırlandırılır. yani siyasetçiler de hataları ya da suçlarıyla diğer vatandaşlar kadar eşittir ve gerekli olduğu taktirde yargılanmaları doğaldır.

  absence of corruption, yolsuzluğun yokluğunu ölçer. ve bunun üç biçimi dikkate alınır. rüşvet, bir görevliye maddi, manevi fayda sağlayan bir kararı veya oyu için para ödemek, onu resmi görevini etkilemek için bir teklifte ve vaatte bulunmak, devlet görevlileri faydalı veya olumlu eylem ya da kararı karşılığında rüşvet alamaz, kabul edemez ve talep edemez, yargıda bir şahidi cazip tekliflerle etkilemek.
  kamu ve özel menfaatlerinin uygunsuz etkisi, yani yöneticilere çeşitli sebeplere bağlı olarak gösterdiği yolsuzluk yaptıran etkidir, dini, ideolojik, pragmatist olabilir.
  kamu fonlarının ve diğer kaynaklarının kötüye kullanılması, yani toplanan verginin zimmete geçirmek gibi, mesela milletvekili ya da belediye başkanı kendisi ya da bir başkası için hediye alarak da yapabilir.
  Bu üç yolsuzluk şeklinde, yürütme, yargı, ordu ve polisle yasama organındaki devlet memurları açısından incelenir ve olası durumlar dikkate alınır.
  yürütmedeki, yargıdaki, polis ve ordudaki, yasamadaki devlet yetkilileri, yasada tanımlı kamu görevini kişisel kazanç için kullanamaz.

  Open Government, vatandaşların hükümetle ilgili kayıtlara erişme hakkı olduğunu ve bu hakkın yasal yollardan her zaman için aranabileceğini ve kısıtlanamayacağını savunan öğretidir. avrupa'da demokratik toplumun doğru inşasının tartışıldığı aydınlanma çağı'nda gelişti. demokratik reformla ayrılmaz bir bütün. amerika birleşik devletleri'nde Freedom of Information Act'la hükümet işleyişi kamu denetimine açıldı. amaç vatandaşların devlet kurumlarının verdiği kararı içeren bilgiye erişmesi, bunu değerlendirip eleştirmesi ve örgütlenmesidir.
  yani devletin ne kadar şeffaf olduğu, temel yasaların ve yasal haklara ilişkin bilgilerin kamuya açıklanıp yayınlanmadığı ölçülüyor ve hükümet tarafından yayınlanan bilginin kalitesi değerlendiriliyor.
  ayrıca koşulsuz fikir ve ifade hürriyeti, protesto, eylem yapma hakkı, dernek kurma özgürlüğü ile insanların hükümetle alakalı şikayetleri fiili hayatta ne kadar dile getirebildiği, sivil katılım mekanizmalarının etkinliği değerlendiriliyor. bunun önemli bileşenleri Halka açık yasalar ve hükümet dataları, şartsız koşulsuz Bilgi edinme hakkı, sivil katılım hakkı, yani yurttaşın yapıcı bir değişiklik için bireysel ya da örgütlü olarak özgürce hareket edebilmesi ve şikayet mekanizmasıyla insan hakları ihlallerinin derhal engellenebilmesi.

  Fundamental Rights, reel hayatta temel insan haklarının ne kadar korunduğunu ölçüyor. temel insan haklarına saygı göstermeyen teokratik, otokratik, ya da despot bir hukuk sisteminin hukukun üstünlüğü sistemi olarak adlandırılmayı hak etmediğini kabul eder. herkes din, dil, ırk, cinsiyet, ideoloji, cemiyet ayrımı yapılmaksızın eşit muamele görür ve pozitif ayrımcılığa maruz bırakılmaz. her vatandaşın yaşam ve güvenlik hakkı etkin olarak temin edilir, insanlar yargıda sanık olarak dışlanmaz, ve savunma hakkı kısıtlanmaz. müslüman, hristiyan, yahudi ya da ateist, inanç ve din hürriyeti sağlanır. hiç kimsenin ailesi, fotoğrafları, evi veya yazışmaları onuruna ve itibarına saldırılara maruz bırakılamaz, herkes devletin sınırları içinde oturmakta ve hareket etmekte özgürdür. toplantı, eylem ve protesto yapma, dernek kurma hakkı korunur. temel çalışma hakları garanti altındadır.

  Order and Security, toplumun kişilerin ve mallarının güvenliğinin temininde ne kadar iyi olduğunu ölçer. nizam ve güvenliğe dair üç boyut değerlendiriliyor. suç, geleneksel suçlar özellikle de, siyasi şiddet, devlet terörü, silahlı çatışma ve siyasi huzursuzluk da dahil. insanların şikayet ettikleri bir durum için zorbalığa başvurmaması.

  Regulatory Enforcement, düzenlemelerin etkili bir şekilde uygulandığını ve mecburiyeti ölçer. düzenlemeler, idari ve yasal hükümet içindeki ve dışındaki davranışları yapılandırır.
  bu düzenlemelerin ve yönetsel hükümlerin etkin bir şekilde uygulanmasını, hükümetin yasa dışı yollara başvurmadan uygulamasını, idari işlemlerin makul bir süre içinde gerçekleşmesini, idari süreçlerde süreçlere ne kadar uyulduğunu, hükümetin özelleştirmeleri nasıl yaptığını inceler.

  Civil Justice, sıradan vatandaşların problemlerinin sivil adalet sistemi yoluyla barışçıl bir şekilde çözülüp çözülemeyeceğini ölçüyor. insanlar sivil adalete ulaşabilir ve güçleri buna yeter. sivil adalet ya da yargı ayrımcılık içermez, yolsuzluğa neden olmaz, hükümetin yasa dışı etkilerinden uzaktır, kararlarda aykırı gecikmeler yaşanmaz, etkin bir şekilde uygulanır. yargının tarafsızlığı da önemlidir.

  Criminal Justice, yargılama neticesinde verilen cezaların ne kadar adil olduğunu değerlendirir. arama, görüşme, delil toplama, ve koruma gibi tekniklerden sorumlu adli soruşturma sistemi etkilidir. ceza sistemi, savcılar ve hakimlerle dakik ve etkilidir. hükümlülerin cezalandırılması, denetlenmesi ve tedavisi suçlara karşı caydırıcılık taşır. hukuk, kolluk kuvvetleri, mahkemeler, ve mahkumla ilgili süreçler tarafsızdır ve yolsuzluk yoktur, ve hükümetin yasa dışı etkilerinden yoksundur. devlet bir kişiye ait tüm haklara saygı gösterir ve sanık adil yargılanır, tazminat ve yasal çözüm arama, sivil toplumlara katılım ve kendini savunma hakkı ihlal edilmez.

  Informal Justice, geleneklere, aşiretlere ve dine dayalı mahkemeler gibi gayri meşru adalet sistemlerinin uyuşmazlıkların çözümünde oynadığı rolle alakalı. Bunlar genelde medeni hukuk kurumlarının nüfusun büyük bir kesimi için anlamlı çözümler sağlayamadığı, medeni kurumların yozlaşma olarak algılandığı kültürlerde büyük rol oynuyor. üç kavrama dair ölçüm yapar: anlaşmazlıkların çözümünün zamanında olması, tarafsız ve yasa dışı etkiden uzak olup olmadıkları, temel haklara ne kadar sahip çıktıkları ve korudukları.
  ... epsilon pi
 • son dönemlerin en güzel dizisi

  1.
  dark, h. g. wells'e değinen senaryosuyla, 12 monkeys'i aratmayan dramasıyla, karakterler arasındaki çarpıp ve garip ilişkilerle, karanlık gizemiyle, ruhun derinliklerine işleyen soundtrack'larıyla, sci-fi ögesi olarak zamanda yolculukla şahane bir yapım.
  https://youtu.be/rrwycJ08PSA?t=3
  son dönemlerin en güzel dizisi
  ... epsilon pi
 • halterin bi ucunu boşaltıp sapın başıyla kaldırmak

  1.
  kütlesi 19-20 kg (40 pound, çeviri biraz tırt ) üzeri bir halteri bu yolla kaldırmakta, sabah akşam ağırlık çalışan, kaslı kalıplı bir insan dahi altına pisleyecek kadar zorlanabilir.
  https://youtu.be/GeyDf4ooPdo?t=26
  halterin bi ucunu boşaltıp sapın başıyla kaldırmak

  peki, çelimsiz ve sıska bir insan onu havada oyuncak gibi nasıl çevirdi ve kafasına düşürmedi?

  tek elini ve parmaklarını kullanarak hem de:
  https://youtu.be/GeyDf4ooPdo?t=185
  halterin bi ucunu boşaltıp sapın başıyla kaldırmak

  ben daha iyi anlaşılsın diye halter dedim, izlerken azıcık temel fizik biliyorsanız başka bir detayla karşılaşacaksınız.

  not: galiba hiç kimse daha önce spor salonunda ya da evde böyle bir şeyi denemediği için ilgi az. insan bunu deneyimlediği zaman, videoda gördüğü neticeye şaşırır ve hayret eder.
  ... epsilon pi
 • sicim kuramı antik yunan a geri dönüştür

  1.
  sicim kuramı, farklı mekaniklere ait denklemleri, protonun, elektronun kütlesi, ışık hızı, planck uzunluğu gibi sabitleri yavru misali doğuran teorem arayışlarıyla kainatın matematikle algılandığı matematiksel platonizme geri dönüşün miladıdır.

  ulaşılan her şey doğru olmasa bile, mevcut birikim yeni teorilerin geliştirilmesine önayak olmak üzere.
  https://youtu.be/lhVbjIrA6ME?t=21
  https://youtu.be/_3UxvycpqYo?t=62
  https://youtu.be/kF4ju6j6aLE?t=6
  https://youtu.be/3rnpDWaO0JE?t=102
  1 ... epsilon pi
 • dünyadaki en ilahi metin

  1.
  matematiğe ve fiziğe dair teoremleri kainatla bağdaştırarak açıklayan roger penrose'un gerçeğin yolları. (The Road to Reality: A Complete Guide to the Laws of the Universe ) roger penrose, hiçbir insanın ulaşamadığı soyut alemleri keşfetti, ve sayısız ödüle layık görüldü, o dünyaya bambaşka bir gözle bakan eşsiz bir filozof.
  dünyadaki en ilahi metin

  arşimet'in ya da aristo'nun günümüzdeki eşdeğeri. yaşayan bir dev.
  https://youtu.be/GEw0ePZUMHA?t=14
  https://youtu.be/qqsIpnBnFS8?t=8
  ... epsilon pi
 • islam tarihinin en büyük medeniyeti

  1.
  elbette ki harun reşit ve el memun eşliğinde kurulan, aristo, ve platon'u referans alan beytül hikme. gazali'nin filozofların tutarsızlığı eseri gibi metinler onlarca neslin merak, şüphe ve sorgulama arzularını söndürdü.

  avicenna, averroes, omar khayyam gibi nice alimi sırf evrene sonsuzluk atfetti, dirilişi sadece ruhsal olarak onayladı diye bidat'la suçlayıp tekfir eden zihniyet orta doğu'yu cehalete mahkum etmekten başka ne yaptı ki?
  1 ... epsilon pi
 • osmanlının bilezik gibi geçirdiği ülkeler listesi

  2.
  osmanlının bilezik gibi geçirdiği ülkeler listesi
  aynı zamanda bilimden, sanattan, teknolojiden, insanlıktan bir hayli uzak kalmış, kitap okumayı, merak etmeyi, sorgulamayı sevmeyen ülkelerin listesidir.

  osmanlı ve roma hanedanı, bilim ve teknoloji namına hiçbir üretimi olmayan vasıfsız medeniyetler kurdu.

  ikisi için antik yunan ya da abbasiler büyük bir istisna sayılır.

  osmanlılar, selçuklular, emeviler, safeviler yüzlerce sene el memun ve harun reşit'in kurduğu beytül hikme'nin ekmeğini yemiştir. ta ki newton, galileo, kopernik, leibniz, descartes gibi isimler klasik mekaniği, termodinamiği, kalkülüsü geliştirip aradaki farkı kapatana dek.
  9 -6 ... epsilon pi
 • tuğçe kazaz ın millet gezi yi mahkum etti tweeti

  3.
  tehlikeli bir tweet'tir.
  tuğçe kazaz ın millet gezi yi mahkum etti tweeti
  Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
  Madde 216- (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  (2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  Tehdit
  Madde 106- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
  (2) Tehdidin;
  a) Silahla,
  b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
  c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
  d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,
  işlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
  (3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

  Suçu ve suçluyu övme
  Madde 215- (1) işlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, bu nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması hâlinde, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  Suç işlemeye tahrik
  Madde 214- (1) Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik eden kişi, onbeş yıldan yirmidört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf
  2 ... epsilon pi
 • dine bilimden daha çok güvenen ülkeler

  3.
  haritadaki konumlarını tam bilmiyorum fakat mısır, libya, cezayir, yemen, suudi arabistan, iran gibi ülkelerin bu endekste birinci olacağına dair kuşkum yok.

  bravo size.
  dine bilimden daha çok güvenen ülkeler
  ... epsilon pi
 • osman kavala ve mansur yavaş

  1.
  ldp'nin geçmişte mecliste olmasını istediği iki ünlü sima.
  (bkz: ldp nin meclise taşımak istediği isimler)
  ... epsilon pi
 • ldp nin meclise taşımak istediği isimler

  1.
  2014 koşulları için, unutmayın:

  Bir süredir kapılarını yeni parti kurmak isteyenlerin çaldığını belirten Toker, “Bize de geldiler. Sağdan, soldan birçok kesimden gelenler oldu. Ancak, biz LDP’ye ‘ulusalcı’ ya da ‘cemaatçi’ damgası vurulmasını istemedik. Bu yoğun trafiğin ardından parti yönetimi olarak karar aldık. Yeni kurulan ve kurulacak partilerin hiçbiri yüzde 10 barajını aşamaz. Toplumda karşılığı bulunan 50 isim bir araya gelirse bir sinerji yaratabilir ve yüzde 10’a erişilebilir.

  50 popüler isim belirledik. Bunların içinde siyasiler, diplomatlar, işadamları, gazeteci-yazarlar, akademisyenler, sanatçılar ve kamuoyu araştırmacıları var. Amacımız bu isimleri Meclis’e taşımaktır” dedi.

  Toker, 50 ismin henüz 15’iyle görüştüğünü ve şu esnada bazılarını bizlerle paylaşabileceğini söyledi.

  isimler arasında Emine Ülker Tarhan, Mansur Yavaş, ilhan Kesici, idris Bal, Mir Dengir Fırat, Güneydoğulu işadamı Bedirhanoğlu, Can Ataklı, Cüneyt Ülsever, Nazlı Ilıcak olduğunu belirten Toker, Diyanet işleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu, Prof. Dr. Baskın Oran, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Merkezi Faaliyetleri eski Müdürü Ayşe Sucu, işadamı Osman Kavala gibi isimlerle de görüşeceğini söylüyor. Toker’in görüşme listesindeki isimlerden biri ise siyasetin üst katlarından ve oldukça flaş bir isim. Henüz açıklamak istemiyor bu ismi. 2002 öncesinin yıpranmış isimleriyle ise görüşmek istemediğini ekliyor.
  https://odatv.com/hangi-p...i-goturdu-1412141200.html
  ... epsilon pi
 • apde türk bayrağını yırtan ırkçı yunan milletvekli

  31.
  enternasyonalistler ulusal bayrağı fetiş ve istismar objesi olarak görmediği için çirkin bir eyleme kıyamet kadar büyük bir tepki vermezler.
  apde türk bayrağını yırtan ırkçı yunan milletvekli

  eu, milliyetçi ve ulusalcı hassasiyetlerle de pek ilgilenmiyor.

  almanya'da yaşayıp bunu hala öğrenemediyseniz ya dünyayı türkçe kanallardaki gündemle algılamaya çalışıyorsunuzdur, ya da yabancı dil öğrenmek için hiç zaman ayırmamışsınızdır.
  ... epsilon pi
 • orta doğu da yapılabilecek ilginç aktiviteler

  1.
  günde beş vakit george orwell, 1984'ü hatmetmek. hikayeyi metafor olarak alırsanız hayatta kalmanız zor olmaz. varlığınızı hayatta kalan bir canlı olarak sürdürmek için distopya okumak oldukça makul.
  3 ... epsilon pi
 • eski türkiye

  132.
  eski türkiye'de yarı laiklikle derme çatma, topal da olsa hukukun üstünlüğü, basın hürriyeti ve kuvvetler ayrılığı bilinci vardı. şimdi otokrasinin, oligarşinin ve teokrasinin ötesinde ideal bir gelecek tahayyül eden gence rastlamak dahi imkansızlaştı.

  merkez bankası, hsyk, ysk, rtük, maliyeyle önemli atamaları yapan yetkilileri eskiden olduğu gibi istifaya davet edemiyorsunuz. ses çıkaramıyorsunuz. köşe yazısıyla tenkit edemiyorsunuz. eylem yapamıyorsunuz. çünkü sicilim lekelenir, iş, aş, eş bulamam diye korkuyorsunuz.

  chp, dsp ve türevleri ekonomik krizlerde başbakanın önüne yazar kasa attığınızda size vatan haini, dış mihrak demiyordu, hükümetin yaptığı zamlara, usulsüzlüklere, yolsuzluklara ses çıkardığınızda yüzlerce davayla susturulmak istenmiyordunuz:
  https://youtu.be/kwJlacZq1_g?t=229

  levent kırca gibi kara mizahla halkın nabzını tutan sanatçılar yıllarca hapis yatmazdı, programları yasaklanmazdı, ötekileştirilmezdi. cumhurbaşkanları, başbakanlar, milletvekilleri tbmm'nin önünde gerçekleşse dahi protesto ve eylemlere karşı az buçuk toleranslıydı. siyasetçiler yargıçlar karşısında önündeki düğmeleri ilikleyip saygı duruşuna geçmese de, hata yapmaktan o dönem ki anayasa algısı sebebiyle korkardı.

  nüfuzlu siyasetçi halktan korkardı, halk siyasetçiden değil. siyasetçi basından korkardı, basın siyasetçiden değil.

  muhafazakarı da, seküleri de, sağcısı da, solcusu da, alevisi de, sünnisi de, türkü de, kürdü de sırf korkudan ses çıkaramıyor artık. ve reform yapılmadığı sürece, iktidar değişse bile bu durumun düzeleceğine asla inanmıyorum.
  4 ... epsilon pi
 • uçaktan domuz çiftliğine düşen kamera

  8.
  video 69 saniye, kameranın düşmeye başladığı an, 12.saniyeden sonraki kısmı, yani kamera 57 s'de yere düştü.

  gravitation yerçekimi ivmesi, yaklaşık olarak 9,8 m/s^2 ise, aldığı toplam mesafe 1/2at^2'den 15920 m (15,92 km ) eder.

  15920 m'yi de, v^2=2ax'den 558 m/s'de alır, yani son hızı 155 km/sa'miş, aşağı yönlü.

  not:

  videoya bir daha baktım da, sonunu izlemeden hesaplamışım, 69.saniyede değil de, tam 40.saniyede çarpma sesi (tiink!!! ) geliyor. yani kameranın düşmesi 28 saniye sürmüş.

  o halde, yeni hesapla uçakla yer arasındaki mesafe 3841 m, kameranın gerçek son hızı 274 m/s, 76 km/sa. kamera ufak bir şeyse ve hava direncine uygun yapıdaysa bu mesafe ve hızla birkaç kez sekip bozulmaması doğal.
  6 ... epsilon pi
 • yeni şeyler getiriyorum